Tingbjerg Changing Diabetes er en forskningsbaseret, langsigtet strategi, som bygger på mange års erfaringer med social sundhedsfremme i lokalsamfund.  

 

Initiativet bygger direkte på erfaringer og resultater fra projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL), som med støtte fra Nordea-Fonden blev gennemført på Bornholm fra 2012-2015.

 

SoL-projektet havde til formål at fremme det gode sunde liv blandt børn og foregik i partnerskab mellem forskningsinstitutioner, lokale civilsamfunds aktører, erhvervslivet og kommunen. 

 

Projekt SoL udviklede nye og effektive metoder til at mobilisere lokale ressourcer omkring sundhedsfremmende indsatser i lokalsamfundene, og projektet dokumenterede målbare effekter bl.a. på borgernes sundhedsadfærd.

 

Projektet byggede på supersetting-tilgangen, som fordrer koordineret og integreret handling af aktører og borgergrupper i forskellige arenaer til at samskabe sociale og sundhedsfremmende aktiviteter tilpasset hverdagslivets udfordringer i lokalsamfundet.

 

Lokale børnehaver, skoler, supermarkeder og medier udgjorde SoL projektets væsentligste arenaer.

Læs mere om resultater og konkrete aktiviteter i SoL-rapporten.

Indenfor rammerne af Cities Changing Diabetes har vi genereret et vidensgrundlag om diabetes risiko og sårbarhed i udsatte boligområder i København. Disse analyser viser, at Tingbjerg er et af de områder i København hvor der er mange borgere i høj-risiko for at udvikle diabetes.

 

Læs mere i analysen Rules of Halves.  

Med Københavns Kommune i spidsen retter Cities Changing Diabetes en særlig opmærksom på Tingbjerg som interventions- område for innovation i diabetes forebyggelse og behandling.

Læs mere om det internationale initiativ: Cities Changing Diabetes

Kontakt:

Forskningsleder Paul Bloch: 3091 2920

Mail: paul.bloch@regionh.dk

Projektkoordinator Marie Petri: 2117 5091

Mail: marie.petri@regionh.dk