Kontakt:

Forskningsleder Paul Bloch: 3091 2920

Mail: paul.bloch@regionh.dk

Projektkoordinator Marie Petri: 2117 5091

Mail: marie.petri@regionh.dk

Bydelen Tingbjerg


Bydelen Tingbjerg er et mangfoldigt boligområde i bydelen Brønshøj-Husum 8 km nordvest for København centrum. Området er et af Danmarks største sociale boligområder med cirka 6900 beboere, som bor i cirka 2500 lejligheder. Tingbjerg er karakteriseret ved stor etnisk diversitet, som bidrager til et væld af forskellige sprog, kulturer og traditioner. 

Tingbjerg er et område præget af sociale og sundhedsmæssige udfordringer. 

Samtidig er der mange stærke lokale ressourcer i området. Både blandt borgere og inden for det omfattende arbejde under den boligsociale helhedsplan. 

 

Disse stærke kræfter udgør fundamentet for partnerskabet Tingbjerg Changing Diabetes.

Behov for forebyggelse af diabetes i Tingbjerg

I 2015 blev en undersøgelse og vurdering af risikofaktorer for diabetes i København gennem-ført under det internationale program CitiesChangingDiabetes.

Undersøgelsen viste væsentlige socioøkonomiske og geografiske forskelle i prævalensen af risikofaktorer i Københavns 10 bydele.

 

Brønshøj-Husum, hvor Tingbjerg dækker 15% af bydelens befolkning, havde højest risiko-score.  Derfor er Tingbjerg udvalgt som et vigtigt indsatsområde for en diabetes forebyggende og sundhedsfremmende indsats.

Undersøgelsen af risikofaktorer for diabetes i København viste at:

  • Lavt uddannede borgere havde dobbelt så stor en høj-risiko-score som højt uddannede borgere.

  • Arbejdsløse borgere havde en 40-80 procent højere score end beskæftigede borgere.

  • Befolkningsgrupper med en ikke-vestlig baggrund havde dobbelt så stor en høj-risiko-score som borgere med en vestlig baggrund.