Bydelen Tingbjerg er et mangfoldigt boligområde i Brønshøj-Husum 8 km nordvest for København centrum. Området er et af Danmarks største sociale boligområder med cirka 6900 beboere.

 

Tingbjerg er beriget med stor etnisk diversitet, som bidrager til et væld af forskellige sprog, kulturer og traditioner. 

Sociale og sundhedsmæssige udfordringer præger området omkring Tingbjerg. Heldigvis findes mange stærke lokale ressourcer i området. Både blandt borgere og inden for det omfattende arbejde under den boligsociale helhedsplan. 

 

Disse stærke kræfter udgør fundamentet for partnerskabet TCD.

Indenfor rammerne af Cities Changing Diabetes har vi skabt et vidensgrundlag om diabetes risiko og sårbarhed i udsatte boligområder i København.

 

Analyser viser, at Tingbjerg er et af de områder i København, hvor der er relativt flest borgere i høj-risiko-gruppe for diabetes.

Rules of Halves analysen, viser bl.a. at

 

...Lavtuddannede borgere har højere risiko for at få type 2 diabetes end højtuddannede 

... Arbejdsløse borgere har højere risiko for at få type 2 diabetes end borgere i arbejde

 

... Borgere med en ikke-vestlig baggrund har højere risiko for at få type 2 diabetes end borgere med en vestlig baggrund

 

Analyserne peger også på at, at det er nødvendigt at sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i udsatte boligområder tager udgangspunkt i hverdagslivets muligheder og udfordringer.

 

Og det er afgørende at indsatserne knyttes sammen med en bred social udviklingsindsats.​

Læs mere i rapporten The Social and Structural Environments in Selected Neighbourhoods of Copenhagen, som undersøger muligheder og barrierer ved forebyggende indsatser i udsatte boligområder. 

Kontakt:

Forskningsleder Paul Bloch: 3091 2920

Mail: paul.bloch@regionh.dk

Projektkoordinator Marie Petri: 2117 5091

Mail: marie.petri@regionh.dk