Kontakt:

Forskningsleder Paul Bloch: 3091 2920

Mail: paul.bloch@regionh.dk

Projektkoordinator Marie Petri: 2117 5091

Mail: marie.petri@regionh.dk

Fælleshaven

Mellem boligblokkene i Tingbjerg ligger den grønne oase Fælleshaven, som består af en gammel nedlagt børnehave og et stort udeareal med beboerhaver, drivhus og bålplads. Formålet med Fælleshaven er at skabe en fysisk ramme og et lokalt samlingssted for dyrkning, produktion, madfællesskaber og sociale aktiviteter, som kan være med til at bringe de mange uudnyttede ressourcer i spil, som beboerne i Tingbjerg besidder.

 

Fælleshaven består af et kernepartnerskab mellem helhedsplanen, Steno Diabetes Center Copenhagen og Hotel- og Restaurantskolen, som tilsammen understøtter etableringen, udviklingen og driften af Fælleshaven. Udover kernepartnerskabet samarbejder Fælleshaven med en bred vifte af professionelle aktører, såsom Københavns Kommune og Svanholm Gods.

I Fælleshaven lægger vi særligt fokus på skabelse og produktion under termen Virketrang. Borgere og lokale aktører har fremhævet Virketrang som et vigtigt pejlemærke og karakteristika for stedet og dets aktiviteter.

Virketrang defineres i en bred forstand som det at gøre, bidrage eller virke, hvilket sikrer plads til den brede skare af forskelligartede aktiviteter fra både helhedsplanen, beboere og partnerskabet.

Fælleshaven består af en lang række aktiviteter og projekter, som udvikles og drives af enten Fælleshavepartnerskabet, 
helhedsplanen, beboerne eller eksterne aktører, som bruger stedet. 

 

Fælleshaven blev etableret i regi af partnerskabet i foråret 2019.Beboerhaverne har, med støtte fra Tryghedspartnerskabet i Københavns Kommune, eksisteret siden 2015 som socialt samlingssted for en gruppe beboere.

​Fælleshavens aktiviteter består bl.a. af:

  • Beboerhaven med 60 havelodder, hvor beboere kan dyrke deres egne grøntsager og urter

  • Restaurant Virketrang i samarbejde med beboere udenfor arbejdsmarkedet

  • Fritidsjobcafé hvor unge kan få hjælp til CV, jobansøgning osv.

  • Træ- og cykelværksted hvor man kan komme og reparere sin cykel, arbejde på andre små byggeprojekter osv.

  • Sy- og designværkstedet Igne:Oya hvor en gruppe kvinder mødes og syer, strikker og hækler

  • Et domedrivhus med plads til 10 beboere, drevet af en havebestyrelse

  • Et hønsehus med plads til 10 beboere, drevet af en havebestyrelse

  • Et land-by samarbejde med Svanholm Gods med fokus på at sætte beboernes kompetencer indenfor dyrkning i spil

  • FRAKs sodavandsproduktion Ukrudt

  • Praktikforløb for voksne beboere med lav tilknytning til arbejdsmarkedet, drevet i samarbejde med Job og Familie indsatsen, som er en fremskudt indsats for udsatte familier på tværs af forvaltninger