Kontakt:

Forskningsleder Paul Bloch: 3091 2920

Mail: paul.bloch@regionh.dk

Projektkoordinator Marie Petri: 2117 5091

Mail: marie.petri@regionh.dk

TCD forskning

TCD gennemfører tværfaglig forskning og stræber efter at skabe solid, evidensbaseret viden om, hvordan vi bedst muligt og effektivt kan arbejde med borgerinddragende sundhedsfremme og forebyggelse af type 2 diabetes i udsatte boligområder.

Forskningen retter sig både mod evaluering af de enkelte indsatser i Tingbjerg og mod undersøgelse og analyse af principper, processer og mekanismer i en kompleks sundhedsfremme intervention.

 

Forskningen har særligt fokus på overførbarhed af viden - dvs. hvorvidt og hvordan vi kan overføre resultater, metoder og tilgange fra én kontekst til en anden.  

Samskabelse & Community Action Research (CAR)

Sam-analyse af lokal kontekst

Involvering af borgere og professionelle aktører i karakteriseringen af socialt udsatte lokalsamfund

Sam-skabelse af indsatser

Involvering af borgere og professionelle aktører i udvikling og implementering af indsatser i lokalsamfundet

Sam-evaluering af aktiviteter

Involvering og træning af borgere og professionelle aktører i evalueringen af indsatser og aktiviteter i lokalsamfundet