100630475_152685939642630_29109042536838

Fremtidige indsatser

Her kan der læses om de indsatser, som TCD har til hensigt at få udført i fremtiden.

Fremtidige indsatser inkluderer:

  • Projekt Ungdom og Klima
    Projekt Ungdom & Klima handler først og fremmest om at give støtte og opbakning til unge beboere i Tingbjerg og Husum, som brænder for at lave miljø- og klimaaktiviteter i lokalsamfundet. Indsatsen tager udgangspunkt i en forskningsbaseret undersøgelse af gymnasieelevers holdninger og handlinger vedrørende miljø, klima og bæredygtighed.

    Undersøgelsen gennemføres på klasseniveau blandt gymnasieelever på Nørre Gymnasium. På baggrund af denne undersøgelse vil gymnasieelever med bopæl i Tingbjerg eller Husum få mulighed for selv at udvikle og gennemføre miljø- og klimaaktiviteter i deres eget lokalsamfund. TCD bakker op om de unges aktiviteter med ressourcer i form af rådgivning, penge og adgang til forskellige arenaer og faciliteter. Indsatsen bliver evalueret efter et års tid og der udarbejdes en model for integreret miljø- og klima intervention, der kan bruges til at mobilisere unge og støtte deres aktivisme i udsatte boligområder i Danmark.

    Projekt Ungdom & Klima har fokus på miljø- og klimaaktivisme i lokalsamfundet, men indsatsen har også sociale og sundhedsfremmende egenskaber. Miljø- og klimaaktivisme der foregår lokalt og socialt er i sig selv sundhedsfremmende. Desuden giver indsatsen mulighed for at introducere unge beboere til andre sociale og sundhedsfremmende aktiviteter i lokalsamfundet og dermed skabe sammenhæng og synergi på tværs af aldersgrupper, interesseområder og sektorer. 

20190911_172413.jpg