Kontakt:

Forskningsleder Paul Bloch: 3091 2920

Mail: paul.bloch@regionh.dk

Projektkoordinator Marie Petri: 2117 5091

Mail: marie.petri@regionh.dk

Indsatser

Tingbjerg Changing Diabetes er en strategisk indsats, der består af koordinerede lokale aktiviteter og projekter, der udvikles, gennemføres og evalueres i samarbejde og samskabelse med Tingbjergs beboere og lokale aktører.

Den strategiske indsats er baseret på supersetting-tilgangen og dens principper om integrerede indsatser, bred borgerdeltagelse, udvikling af handlekompetence, respekt for hverdagslivets udfordringer og vidensbaseret udvikling.

Indsatserne ligger primært inden for tre (overlappende) sundhedsrelaterede temaer Maddannelse, Fysisk aktivitet og Fællesskaber.

Indsatserne består primo 2020 af Fælleshaven, Svanholmprojektet og Madkurser[MKT1] , mens flere projekter er under udvikling.

 [MKT1]Link til undersiderne

Læs mere om:

Fælleshaven

Svanholmprojektet

Madkurser

Podcast fortællinger fra Tingbjerg