Kontakt:

Forskningsleder Paul Bloch: 3091 2920

Mail: paul.bloch@regionh.dk

Projektkoordinator Marie Petri: 2117 5091

Mail: marie.petri@regionh.dk

Kontakt:

Forskningsleder Paul Bloch: 3091 2920

Projektkoordinator Marie Petri: 2117 5091