TINGBJERG CHANGING  DIABETES

1/10

Tingbjerg Changing Diabetes (TCD) er en langsigtet strategisk indsats, der handler om at skabe trivsel, fremme det gode, sunde liv og forebygge type 2 diabetes blandt Tingbjergs beboere.

TCD er bygget op omkring et dynamisk og alsidigt partnerskab der udvikler og gennemfører lokale aktiviteter og projekter. Alle aktiviteter og projekter i Tingbjerg Changing Diabetes samskabes med Tingbjergs borgere og lokale aktører og tager derfor afsæt i lokalområdets ressourcer, interesser, ønsker og behov.

Nogle projekter er midlertidige, fx vores Madkurser og samarbejdsprojektet med Svanholm Gods, mens andre er mere langsigtede som fx Restaurant Virketrang. Derudover foregår et væld af aktiviteter i Fælleshaven, som danner fysisk ramme for et aktivt og mangfoldigt socialt fællesskab blandt Tingbjergs borgere.

Der foregår mange spændende aktiviteter i Fælleshaven i Tingbjerg. Hvis du vil se og læse mere om aktiviteterne, så tryk på knappen herunder, der vil føre dig til Fælleshavens Facebook side:

  • Facebook
  • Facebook