Naturfamilier

Naturfamilier er en eksisterende indsats hos Danmarks Naturfredningsforening, der har til formål at få flere børnefamilier ud i naturen. Indsatsen bygger på principperne om, at det skal være attraktivt, nemt og socialt at være en del af Naturfamilier.

 

Gennem etablerede lokale Facebookgrupper og en hjemmeside, skaber Naturfamilier lokale netværk af familier, som planlægger og gennemfører naturaktiviteter for og med hinanden i alle landets kommuner.

Naturfamilier Tingbjerg mødes den første lørdag i hver måned kl. 10-12 i Fælleshaven.

pige med mariehøne.jpg

Det overordnede formål med projekt Naturfamilier i Tingbjerg er at afprøve og tilpasse konceptet Naturfamilier til et udsat boligområde og dermed skabe nye sociale fællesskaber for områdets børnefamilier gennem naturoplevelser. Projektet har følgende specifikke formål:
 

  • At udvikle nye naturfællesskaber og -aktiviteter i Tingbjerg baseret på frivillighed og mobilisering af lokale ressourcer.
     

  • At bidrage til den sociale og sundhedsfremmende udvikling for Tingbjergs børnefamilier.
     

  • At udarbejde en model for involvering af borgere og lokale aktører i udviklingen, implementeringen og forankringen af naturfællesskaber i udsatte boligområder.

Stemningsvideo fra kick-off arrangement

Naturfamilier i Tingbjerg foregår i et partnerskab mellem Danmarks Naturfredningsforening, Den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse og Steno Diabetes Center Copenhagen.


Partnerskabet understøtter udviklingen, implementeringen og evalueringen af projektet, som gennemføres som et pilotprojekt over 10 måneder (1. marts 2021 til 31. december 2021). I denne periode vil der blive høstet erfaringer fra processen med fra at oprette, engagere og fastholde en Naturfamiliegruppe i Tingbjerg.

 

På baggrund af disse erfaringer vil partnerskabet vurdere om det er meningsfuldt at fortsætte indsatsen og behovet for at justere og forankre den lokalt.