Kontakt:

Forskningsleder Paul Bloch: 3091 2920

Mail: paul.bloch@regionh.dk

Projektkoordinator Marie Petri: 2117 5091

Mail: marie.petri@regionh.dk

Om Tingbjerg Changing Diabetes

Tingbjerg Changing Diabetes er en langsigtet strategisk indsats til at forbedre trivsel, fremme sundhed og forebygge diabetes blandt beboere i det socialt udsatte boligområde Tingbjerg i København. Indsatsen udvikles og gennemføres i samskabelse mellem lokale og kommunale aktører, borgere og eksterne partnere.

 

Cities Changing Diabetes[MKT3] . Flere af partnerne i Tingbjerg Changing Diabetes indgår i det internationale Cities Changing Diabetes program, herunder Københavns Kommune. Indenfor rammerne af Cities Changing Diabetes har vi genereret et omfattende statistisk og kvalitativt vidensgrundlag om diabetes risiko og sårbarhed i udsatte boligområder i København. Af disse analyser kan vi se, at Tingbjerg udgør et af de største risiko-områder i København. Med Københavns Kommune i spidsen retter Cities Changing Diabetes en særlig opmærksom på Tingbjerg som interventions område for innovation i diabetes forebyggelse og behandling.

 [MKT3]Link til hjemmesiden

 

http://www.citieschangingdiabetes.com/home.html

Her kan du læse mere om:

Baggrund

Bydelen Tingbjerg

Supersetting tilgang

Hvem er vi?