Kontakt:

Forskningsleder Paul Bloch: 3091 2920

Mail: paul.bloch@regionh.dk

Projektkoordinator Marie Petri: 2117 5091

Mail: marie.petri@regionh.dk

Tingbjerg Changing Diabetes er en langsigtet strategisk indsats til at forbedre trivsel, fremme sundhed og forebygge diabetes blandt beboere i det socialt udsatte boligområde Tingbjerg i København.

Indsatsen udvikles og gennemføres i samskabelse mellem lokale og kommunale aktører, borgere og eksterne partnere. 

Tingbjerg Changing Diabetes er bygget op omkring et bredt professionelt partnerskab bestående af akademiske partnere og udviklingspartnere.

Udviklingspartnere inkluderer Den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse, lokalområdets boligorganisationer, Steno Diabetes Center Copenhagen Hotel- og Restaurantskolen, Københavns Kommune (herunder Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen; Børne- og Ungdomsforvaltningen; Kultur- og Fritidsforvaltningen; og Socialforvaltningen), Madkulturen, Gerlev Lege Center, Svanholm Gods, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

Cities Changing Diabetes

Flere af partnerne i TCD indgår i det internationale Cities Changing Diabetes program, herunder Københavns Kommune.

 

Indenfor rammerne af Cities Changing Diabetes har vi genereret et vidensgrundlag om diabetes risiko og sårbarhed i udsatte boligområder i København. Disse analyser viser, at Tingbjerg udgør et af de største risiko-områder i København.

Med Københavns Kommune i spidsen retter Cities Changing Diabetes en særlig opmærksom på Tingbjerg som interventions område for innovation i diabetes forebyggelse og behandling.

Læs mere på: Cities Changing Diabetes