Kontakt:

Forskningsleder Paul Bloch: 3091 2920

Mail: paul.bloch@regionh.dk

Projektkoordinator Marie Petri: 2117 5091

Mail: marie.petri@regionh.dk

Partnerskaber

1, 2, 3 partnere.

Beskrivelse af formål og partnerskab

Tingbjerg Changing Diabetes er et en langsigtet strategisk og forskningsbaseret indsats med fokus på maddannelse, iværksætteri og sociale investeringer som metode til at forbedre trivslen, fremme det gode sunde liv og styrke forebyggelsen af type 2 diabetes blandt højrisikogrupper af beboere i det socialt udsatte boligområde Tingbjerg i Københavns nordvestkvarter.

Indsatsen er baseret på supersetting-tilgangen og dens principper om integrerede indsatser, bred borgerdeltagelse, udvikling af handlekompetence, respekt for hverdagslivets udfordringer og vidensbaseret udvikling. Alle aktiviteter udvikles, gennemføres og evalueres derfor i samarbejde med Tingbjergs beboere.

 

Tingbjerg Changing Diabetes er bygget op omkring et bredt professionelt partnerskab bestående af akademiske partnere og udviklingspartnere. Akademiske partnere inkluderer Copenhagen Business School, Steno Diabetes Center Copenhagen og Aalborg Universitet. Udviklingspartnere inkluderer Tingbjerg Forum under boligorganisationerne FSB og SAB, Hotel- og Restaurantskolen i København, Københavns Kommune samt Svanholm Gods.