Populærvidenskab

På denne side kan du finde alle de rapporter og kapitler, som TCD har taget udgangspunkt i vedrørende arbejdet i Tingbjerg eller som er blevet kreeret ud fra TCD's forskning og arbejde i Tingbjerg.

 

Rapporter

Tingbjerg Changing Diabetes: Mobilising communities for social and health actions

Form: Case

Udgiver og forfatter:
Cities Changing Diabetes

Udgivelsesår:

2020

Fokus: 

Tingbjerg Changing Diabetes is a long-term community intervention initiative to promote health and prevent diabetes in the neighbourhood of Tingbjerg in Copenhagen, Denmark. It is a place-based approach that includes coordinated interventions driven by a variety of stakeholders across everyday settings.

The programme was initiated in 2015 by Steno Diabetes Center Copenhagen and the social housing associations FSB, SAB and KAB. The social housing associations jointly run a comprehensive social housing development programme, which includes establishing relationships of trust with community residents and doing a lot of social work on the ground. Steno’s approach was to ask how it could contribute to their social development work in Tingbjerg and make skills and competences available to provide meaningful support. In this way, Steno gradually became an asset to the community. In order to provide better support and services, the social housing associations wanted to better understand the social contexts and dynamics of the community, and Steno was able to help by providing support to organise a researchbased household survey addressing these issues.

Projekt Sundhed og Lokalsamfund – SoL

Form: Rapport

Udgiver:
Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Aalborg Universitet

Steno Diabetes Center A/S

Udgivelsesår:

2016

Fokus:
Integrerede indsatser for at fremme sundheden blandt børnefamilier i  udvalgte lokalsamfund på Bornholm og i Odsherred (2012-2015)

Projektet havde til hensigt at skabe varige adfærdsændringer i børnefamiliers indkøbs-, kost- og bevægelsesvaner samt at styrke børnefamiliernes sociale engagement og trivsel i lokalsamfundet. Ideen var at udvikle og evaluere sundhedsfremme interventioner, der var meningsfulde og relevante for målgruppen, og samtidig involverede de forskellige arenaer i lokalsamfundet, hvor børnefamilien færdes i hverdagen. Dette var et vigtigt udgangspunkt for at kunne opbygge en koordineret og integreret indsats, der respekterer hverdagslivets mange udfordringer og gøremål. Dette er også udgangspunktet for Supersetting tilgangen, som blev udviklet og testet i Projektet SoL. 

 

Kapitler

Supersetting-tilgangen til integreret sundhedsfremme i lokalsamfundet

Form: Bog kapitel

Fra bogen:
"Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund"

Udgiver:
Hans Reitzels Forlag

Forfatter:

Tine-Buch Andersen, Helene Christine Reinbach & Paul Bloch

Udgivelsesår:

2020

Kapitel 2

Fokus:

Dette kapitel fokuserer på supersetting-tilgangen og dens værdier og principper. Derudover giver kapitlet et indblik i supersettingens faser og principper, samtidig med at det forklarer dets relevans for social ulighed i sundhed og hvordan det er blevet brugt i praksis i bl.a. Projekt Sundhed og Lokalsamfund (Projekt SoL)

Supersetting-tilgangen bygger i høj grad på setting-tilgangen (Bloch et al., 2014). "Super" refererer til, at setting-perspektivet løftes op til et bredere og mere komplekst niveau. I supersetting-tilgangen er der fokus på samspillet mellem forskellige settings i lokalsamfundet. En supersetting kan således defineres som en samling af forskellige settings i et geografisk afgrænset område. En supersetting kan for eksempel bestå af den lokale skole, børnehave, kulturhus, arbejdsplads, butik, forening m.fl. Dermed rummer supersettingen mange forskelligartede ressourcer, materielle og ikke-materielle, som kan bringes i spil i lokalsamfundet.

Participatoriske forskningsmetoder 

Form: Bog kapitel

Fra bogen:

"Forskningsmetoder i folkesundheds-videnskab"

Udgiver:
Munksgaard

Forfatter:

Mette Kirstine Tørslev og Maria Kristiansen

Udgivelsesår:

2019

Kapitel 5

Fokus:

Participatoriske forskningsmetoder dækker over en bred variation af metodiske tilgange, hvor deltagere i et projekt eller en undersøgelse involveres aktivt og medbestemmende i forskningsprocessen.

De participatoriske forskningsmetoder kendetegnes ved en række grundlæggende principper om inddragelse, medbestemmelse og handlekraftsskabelse. Metoderne handler i høj grad om at give deltagere mulighed for at sætte en dagsorden for forskningsprocessen, som tager udgangspunkt i deltagernes livssituation og hverdagsliv, deres ressourcer og prioriteter og evt. deres ønsker for udvikling og forandring. Herved fokuserer disse metoder på at fremme forsknings- og handlerum, der kan understøtte deltagernes reelle mulighed for indflydelse (mægtiggørelse) og styrke deres evne og vilje til handling (myndiggørelse). Forskningsmetoderne kan på denne vis karakteriseres som strategier til at skabe viden og forandring i og med en given verden.

Supersetting: Integreret forebyggelse i lokalsamfundet

Form: Bog kapitel

Fra bogen:
"Forebyggende
sundhedsarbejde"

Udgiver:
Munksgaard

Forfatter:

Paul Bloch & Bjarne Bruun Jensen

Udgivelsesår:

2016

Kapitel 25

Fokus:

Dette kapitel introducerer et nyt begreb, supersettingtilgangen, i et forsøg på at styrke grundlaget for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i lokalsamfundet. 

Supersettingtilgangen tager bl.a. afsæt i Ottawa-charterets strategier for sundhedsfremme og dets anvisning af en settingbaseret tilgang til intervention. Supersettingtilgangen bygger videre på den settingbaserede tilgang ved at insistere på koordinerede tiltag i multiple settings og desuden ved at specificere værdier og principper, som bidrager til at sikre integration, ejerskab og bæredygtighed. Kapitlet vil indledningsvis beskrive baggrunden for at arbejde med at videreudvikle settingtilgangen. Derefter vil supersettingtilgangen og dens værdisæt blive præsenteret, efterfulgt af en præsentation af et konkret initiativ baseret på supersettingtilgangen, nemlig Projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL) på Bornholm og i Odsherred.

Kontakt:

Forskningsleder Paul Bloch: 3091 2920
Steno Diabetes Center Copenhagen

Mail: paul.bloch@regionh.dk

Projektkoordinator Marie Petri: 2117 5091
Steno Diabetes Center Copenhagen

Mail: marie.petri@regionh.dk