Social kapital

I 2022 udførte Steno Diabetes Center Copenhagen og Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse en omfattende undersøgelse af den sociale kapital blandt beboerne i Tingbjerg. Social kapital-undersøgelsen er udarbejdet med henblik på at give et indblik i det sociale liv i Tingbjerg samt at undersøge sammenhængen med sundhed og trivsel i et udsat boligområde. Derudover kan undersøgelsen bidrage med indsigter i, hvordan de boligsociale indsatser påvirker det sociale liv og udvikling af medborgerskab blandt beboerne i Tingbjerg.

Fotograf: Mikal Schlosser

Data er indsamlet gennem en husstandsbaseret spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige 2567 husstande i Tingbjerg blev besøgt. Resultaterne er baseret på svar fra 449 respondenter, hvilket svarer til en svarrate på 17% af det totale antal lejemål i området. Dataindsamlingen blev udført af syv beboere, der blev ansat af den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse.

Overordnet viser undersøgelsen, at undersøgelsens respondenter føler en høj grad af tilhørsforhold til og glæde ved at bo i Tingbjerg, men at de sjældent deltager i sociale fællesskaber eller formaliserede aktiviteter i området. Resultaterne peger således på, at Tingbjergs beboere i højere grad bakker op om uformelle sociale samlingssteder. Med en antagelse om, at disse resultater er gældende for alle beboere, ligger der et stort beboerdrevet udviklingspotentiale i at skabe og undersøge effekten af en højere grad af uformelle sociale samlingssteder i boligområdet for at styrke den sociale kapital i Tingbjerg.

En rapport er under udvikling og den vil kunne downloades her fra sitet i december 2022.

Undersøgelsen kan bidrage med vigtige indsigter i, hvor og hvordan beboerne i Tingbjerg omgås hinanden, hvilke fællesskaber og aktiviteter de indgår i, samt hvordan de oplever at bo i Tingbjerg. Dermed kan undersøgelsen belyse de potentialer og mulighedsrum, der er for sundhedsfremmende og boligsocial udvikling i Tingbjerg og informere fremtidige indsatser i området.

Fotograf: Mikal Schlosser