Kontakt:

Forskningsleder Paul Bloch: 3091 2920

Mail: paul.bloch@regionh.dk

Projektkoordinator Marie Petri: 2117 5091

Mail: marie.petri@regionh.dk

Tingbjerg Changing Diabetes er baseret på supersetting-tilgangen og dens principper om integrerede indsatser, bred borgerdeltagelse, udvikling af handlekompetence, respekt for hverdagslivets udfordringer og vidensbaseret udvikling.

 

Alle aktiviteter udvikles, gennemføres og evalueres derfor
i samarbejde med Tingbjergs beboere og lokale aktører.

Udvikling af supersetting-tilgangen

Ottawa-charteret har siden sin oprindelse i 1986 udgjort et vigtigt værdimæssigt grundlag i arbejdet med sundhedsfremme. Det var i Ottawa-charteret, at setting-begrebet fik sit gennembrud.

 

Med baggrund i Ottawa-charteret definerer WHO (1998) en setting som ”a place or social context in which people engage in daily activities in which environmental, organizational and personal factors interact to affect health and well-being …A setting is also where people actively use and shape the environment and thus create or solve problems relating to health”.

Men en setting er mere og andet end en lokalitet i tid og rum; den udgør såvel mediet som produktet af social interaktion mellem mennesker.

En setting udgør således den individuelle, sociale og strukturelle ramme for sundhedsfremmende indsatser. Supersetting-tilgangen bygger videre på den setting-baserede tilgang ved at insistere på koordinerede tiltag i multiple settings med multiple aktører (se Bloch & Jensen, 2016). Supersetting-tilgangen bygger på mobiliseringen af lokalsamfundets ressourcer, social interaktion og lokalt medejerskab som drivkræfterne for forandring.

Supersettingens aktiviteter er ikke prædeterminerede og top-styrede, men udvikles og gennemføres i fællesskab med lokale aktører og målgrupper. Hermed sikres det, at aktiviteterne bliver meningsfulde, respektfulde, motiverende og realistiske at gennemføre i et hverdagsliv, som er fuld af udfordringer.

Aktiviteterne koordineres i tid og rum med det formål at opnå synergetiske effekter, som er større end summen af effekterne af enkeltstående aktiviteter.

Supersetting-tilgangen er karakteriseret ved følgende fem principper:
 

 

Integration, for at sikre at aktiviteter gennemføres på tværs af, og i samarbejde mellem, forskellige settings

Deltagelse, for at sikre at folk er motiverede til at tage ejerskab af processer til udvikling og gennemførelse af aktiviteter

Empowerment, for at sikre at folk erhverver de nødvendige færdigheder og kompetencer til at udtrykke og handle på deres mål og drømme

Kontekst, for at sikre at hverdagslivets udfordringer respekteres og tages i betragtning i udviklingen af aktiviteter

Viden, for at sikre at videnskabelig viden bliver anvendt til at informere udviklingen

af aktiviteter, og at videnskabelig viden produceres fra aktiviteterne