Kontakt:

Forskningsleder Paul Bloch: 3091 2920

Mail: paul.bloch@regionh.dk

Projektkoordinator Marie Petri: 2117 5091

Mail: marie.petri@regionh.dk

Forskningsprojekter

TCDs tværfaglige forskning beskæftiger sig med en bred vifte af emner relateret til hvordan sociale, strukturelle og kontekstuelle faktorer interagerer med og påvirker sundhed; f.eks. uddannelse, beskæftigelse, maddannelse, familie, etnicitet, fællesskab og fysiske rammer.

Samtidig er forskningen rettet mod metodeudvikling af lokalsamfundsbaserede komplekse interventioner.

Aktuelle forskningsprojekter inkluderer:

  • ”Unges vej fra socialt udsat boligområde mod ungdomsuddannelse – muligheder, potentialer og udfordringer for unge i et socialt udsat boligområde” (Ph.d.-projekt)

  • “Processes of change in Tingbjerg: An investigation of the processes of making and implementing a social health intervention in a disadvantaged neighborhood” (Ph.d.-projekt)

  • ”Madkurser for familier i Tingbjerg” - med fokus på maddannelse og forældreskab samt metodisk fokus på brug af design tænkning til udvikling af kurser