top of page
Ruten fra højhuset MIKAL SCHLOSSER.jpg

Tingbjerg Changing Diabetes

Tingbjerg Changing Diabetes (TCD) udvikles og gennemføres i samskabelse
mellem lokale og kommunale aktører, borgere og eksterne partnere.

Tingbjerg Changing Diabetes er et langsigtet, forskningsbaseret initiativ, som bygger
på mange års erfaringer med social udvikling og sundhedsfremme i lokalsamfund.  

Haverum 3 MIKAL SCHLOSSER.jpg

Baggrund

1.

Initiativet bygger direkte på erfaringer og resultater fra projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL), som med støtte fra Nordea-Fonden blev gennemført på Bornholm fra 2012-2015. SoL-projektet havde til formål at fremme det gode sunde liv blandt børn og foregik i partnerskab mellem forskningsinstitutioner, lokale civilsamfunds aktører, erhvervslivet og kommunen.

2.

Projekt SoL udviklede nye og effektive metoder til at mobilisere lokale ressourcer omkring sundhedsfremmende indsatser i lokalsamfundene, og projektet dokumenterede målbare effekter bl.a. på borgernes sundhedsadfærd.

3.

Projektet byggede på supersetting-tilgangen, som fordrer koordineret og integreret handling af aktører og borgergrupper i forskellige arenaer til at samskabe sociale og sundhedsfremmende aktiviteter tilpasset hverdagslivets udfordringer i lokalsamfundet.

4.

Lokale børnehaver, skoler, supermarkeder og medier udgjorde SoL projektets væsentligste arenaer.

Læs mere om resultater
og konkrete aktiviteter
SoL-rapporten.

Tingbjerg By.png

Cities Changing Diabetes

København indgår i det internationale Cities Changing Diabetes program sammen
med mere end 40 andre byer fra hele verden og 150 samarbejdsorganisationer. Med Københavns Kommune i spidsen retter Cities Changing Diabetes - København en særlig opmærksom på Tingbjerg som indsatsområde for innovation i diabetes forebyggelse, screening og behandling.

 

TCD indgår i denne indsats og har bidraget til at skabe ​et omfattende vidensgrundlag
om diabetes risiko, sårbarhed, ressourcer og potentialer i udsatte boligområder i København. Disse analyser viser blandt andet, at forekomsten af type 2 diabetes i
Tingbjerg er næsten dobbelt så stor som gennemsnitsforekomsten i hele København.

 

Cities Changing Diabetes - København retter derfor en særlig opmærksom på Tingbjerg som interventionsområde for innovation i diabetes forebyggelse, screening og behandling.​

Analyserne peger også på at, at sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i
udsatte boligområder bør tage udgangspunkt i hverdagslivets muligheder og
udfordringer, og knyttes sammen med en bred social udviklingsindsats.​

Læs mere om diabetes forekomsten i København  i analysen Rule of Halves og om
barrierer og potentialer ved forebyggende indsatser i udsatte boligområder i rapporten 
The Social and Structural Environments in Selected Neighbourhoods of Copenhagen.

Haverum 1 MIKAL SCHLOSSER.jpg
bottom of page