top of page
Taget af Mikal Schlosser

Registerbaserede undersøgelser 

Hele Tingbjergs befolkning på knap 7.000 beboere er målgruppe for Tingbjerg Changing Diabetes. Beboerne deltager på forskellig vis i lokalsamfundets aktiviteter, arrangementer og projekter. Nogle beboere bruger de lokale tilbud i stort omfang, mens andre bruger dem i begrænset omfang eller slet ikke. Børn, unge, voksne og gamle beboere bruger lokalsamfundet på forskellige måder og det samme gør beboere med og uden uddannelse, med og uden beskæftigelse, med og uden sociale og sundhedsmæssige udfordringer osv.

Fotograf: Mikal Schlosser

Tingbjerg Changing Diabetes har ingen planer om at måle på effekterne af enkeltstående indsatser. Intet i den videnskabelige litteratur tyder på, at enkeltstående indsatser har væsentlige sociale eller sundhedsfremmende effekter i lokalsamfundet. Alt tyder på, at de største effekter opnås gennem alsidige, langvarige og koordinerede indsatser på tværs af beboergrupper, aktører, tematikker og arenaer.

Tingbjerg Changing Diabetes dokumenterer forandringer af den samlede sociale og sundhedsfremmende indsats i Tingbjerg ved at gennemføre regelmæssige undersøgelser af de socioøkonomiske og sundhedsrelaterede udviklinger over en (længere) årrække. Til dette formål anvendes data, som udtrækkes af en række forskellige nationale registre. 

Analyserne stratificeres på biologiske, kulturelle, sociale og økonomiske parametre for at give et nuanceret billede af hvilke befolkningsgrupper, der påvirkes mest. Analysernes sammenlignes med lignende analyser fra andre udsatte boligområder i Danmark i forsøget på at vurdere, om forandringerne kan tilskrives indsatsen i lokalsamfundet eller bredere samfundsrelaterede ændringer forårsaget af fx nationalpolitiske reformer eller økonomiske konjunkturer.

Tingbjerg Challenge 2015-2.jpg

Fotograf: Mikal Schlosser

bottom of page