Taget af Mikal Schlosser

Registerbaserede undersøgelser 

Registerbaserede undersøgelser er et program for årlig monitorering af sociale og sundhedsrelaterede data fra danske registre. Programmet er under udvikling med forvente opstart i første kvartal af 2023, og faciliteres af Tingbjerg Changing Diabetes.

Fotograf: Mikal Schlosser

Tingbjerg Changing Diabetes har Tingbjergs knap 7.000 beboere som målgruppe. Beboerne deltager på forskellig vis initiativets aktiviteter og projekter. Nogle beboere deltager i mange aktiviteter og projekter, mens andre deltager i få eller slet ingen. I forsøget på at måle effekten af den komplekse indsats på beboerne sundhed og sygdom giver det derfor ikke mening at måle på de enkelte aktiviteter og projekter.

Det giver kun mening at måle lokalsamfundets overordnede sundhedsrelaterede ændringer over en (længere) årrække stratificeret på biologiske, kulturelle, sociale og økonomiske parametre. Til dette formål er der brug for adgang til forskellige nationale registre i Danmark.

 Formålet med at gennemføre registerbaserede undersøgelser i Tingbjerg er således, at dokumentere mulige effekter af en langsigtet social og sundhedsfremmende indsats i boligområdet gennem tilbagevendende (årlige) analyser af sundhedsrelaterede ændringer stratificeret på biologiske, kulturelle, sociale og økonomiske parametre. 

Tingbjerg Challenge 2015-2.jpg

Fotograf: Mikal Schlosser