Samskabelse & Community Action Research (CAR)

TCD forskning er bygget op omkring udvikling, afprøvning og evaluering af konkrete indsatser. Vi arbejder med: 

Sam-analyse af lokal kontekst

Involvering af borgere og professionelle aktører i karakteriseringen af socialt udsatte lokalsamfund

Sam-skabelse af indsatser

Involvering af borgere og professionelle aktører i udvikling og implementering af indsatser i lokalsamfundet

Sam-evaluering af aktiviteter

Involvering og træning af borgere og professionelle aktører i evalueringen af indsatser og aktiviteter i lokalsamfundet

TCD indgår i det internationale forskningsnetværk CAR, som er initieret af Steno Diabetes Center Copenhagen.

CAR står for Community Action Research og har til formål at bryde grænserne mellem forskning og udvikling ved at involvere lokalsamfundets borgere og faglige interessenter i lokale evalueringsprocesser og ved at involvere forskere i lokalsamfundets udviklingsprocesser.

 

Hensigten er at styrke borgernes motivation og kompetencer til at tage medansvar for lokalsamfundets udvikling, hvilket bidrager til at reducere den sociale ulighed i sundhed.

 

Samtidig styrkes den lokale relevans, forankring og bæredygtighed af forebyggende indsatser i lokalsamfundet, hvilket bidrager til skabe sundere byer.

Læs mere om CAR-netværket

Kontakt:

Forskningsleder Paul Bloch: 3091 2920

Mail: paul.bloch@regionh.dk

Projektkoordinator Marie Petri: 2117 5091

Mail: marie.petri@regionh.dk