top of page

Samskabelse

Samskabelse & Community Action Research (CAR)

TCD forskning er bygget op omkring udvikling, afprøvning og
evaluering af konkrete indsatser. Vi arbejder med:

Sam-analyse af lokal kontekst

Involvering af borgere og professionelle aktører i karakteriseringen af socialt
udsatte lokalsamfund

Sam-skabelse af indsatser

Involvering af borgere og professionelle aktører i
udvikling og implementering
af indsatser i lokalsamfundet

Sam-evaluering af aktiviteter

Involvering og træning af borgere og professionelle aktører i evalueringen af indsatser og aktiviteter i lokalsamfundet

CAR model - DK.png

TCD gennemføres via aktionsforskningsprocesser og benytter det iterative procesdesign Community Action Research (CAR), som er udviklet af Steno Diabetes Center Copenhagen.


CAR bygger på erfaringer og metoder udviklet inden for fx Action Research og Participatory Action Research. CAR sigter mod at bryde grænserne mellem forskning og udvikling ved at involvere lokalsamfundets borgere og faglige interessenter i lokale evalueringsprocesser og ved at involvere forskere i lokalsamfundets udviklingsprocesser.


Hermed styrkes den lokale relevans, forankring og bæredygtighed af forebyggende indsatser i lokalsamfundet, hvilket bidrager til at skabe sundere byer. Ligeledes styrkes borgernes motivation
og kompetencer til at tage medansvar for lokalsamfundets udvikling.

bottom of page