Om TCD forskning

Tingbjerg Changing Diabetes bygger på en
  hypotese om at det er muligt at fremme sunde

hverdagsliv og forebygge diabetes i udsatte boligområder

via koordinerede og integrerede indsatser på tværs af

sektorer og med udgangspunkt i lokal borgerinddragelse og samskabelse.

TCDs forskningsmål handler dybest set om at undersøge og udvikle denne hypotese, og bidrage med evidensbaseret viden om, hvordan vi bedst muligt og effektivt kan arbejde med borgerinddragelse i sundhedsfremme i udsatte boligområder.

Al forskning udføres i samarbejde med en række danske

og internationale forskningsinstitutioner og foregår i

løbet af tre overlappende faser.

​​

Fase model - DK.png

Fase 1 – Etablering (2014-2019)

Første fase fokuserer på lokalsamfundsanalyse, mobilisering af ressourcer og etablering af partnerskaber og alliancer.

Følgende forskningspørgsmål belyses i Fase 1: 

 • Hvad er de kontekstuelle risikofaktorer og sårbarheder, der vedrører type 2-diabetes i Tingbjerg?

 • Hvem er de relevante lokale offentlige og private aktører og interessenter?

 • Hvad er drivkraften for effektivt og bæredygtigt tværsektorielt samarbejde og handling blandt professionelle interessenter i lokalsamfundet?

Interactive World Map

Fase 2 – Aktion (2019-2030)

Anden fase fokuserer på sam-analyse, sam-skabelse og sam-evaluering af aktiviteter og projekter.

Følgende forskningspørgsmål belyses i Fase 2:

 • Hvilke lokale ressourcer (menneskelige, tekniske, materielle, sociale, økonomiske) findes i Tingbjerg, og hvordan mobiliseres disse?

 • Hvilke lokale prioriteringer kan effektivt understøtte og mobilisere engagement og handling for at fremme et sundt liv?

 • Hvad er drivkraften for beboernes motivation til at deltage i den sociale og sundhedsmæssige udvikling i deres lokalsamfund og til at benytte sociale og sundhedsrelaterede tilbud?

 • Hvad er potentialerne ved deltagelse, social støtte og netværk i forhold til at fremme et sundt liv i lokalsamfundet på tværs af alder, køn, etnicitet og socioøkonomisk position?

Fase 3 – Udbredelse (2022-2032)

Tredje fase fokuserer på forankring, måling og dokumentation samt overførsel og udbredelse af teknologier (koncepter, metoder, principper og værktøjer).

Følgende forskningspørgsmål belyses:

 • I hvilket omfang opleves supersetting principperne som meningsfulde og guidende for de involverede aktører, og hvordan og i hvilken grad bidrager principperne til konkrete resultater i TCD?

 • Hvilke metoder og metodologiske strategier kan effektivt og validt dokumentere, måle og evaluere resultater og virkninger af TCD som et komplekst sundhedsfremmende initiativ?

 • Hvad er de sociale og sundhedsmæssige virkninger af TCD?

 • I hvilken udstrækning kan teknologier (koncepter, principper, værktøjer og metoder) til den overordnede tilgang overføres til andre by- og lokalsamfundskontekster?