top of page
Interactive World Map.png

Om TCD forskning

Tingbjerg Changing Diabetes bygger på en
  hypotese om at det er muligt at fremme sunde

hverdagsliv og forebygge diabetes i udsatte boligområder

via koordinerede og integrerede indsatser på tværs af

sektorer og med udgangspunkt i lokal borgerinddragelse og samskabelse.

TCDs forskningsmål handler dybest set om at undersøge og udvikle denne hypotese, og bidrage med evidensbaseret viden om, hvordan vi bedst muligt og effektivt kan arbejde med borgerinddragelse i sundhedsfremme i udsatte boligområder.

Al forskning udføres i samarbejde med en række danske

og internationale forskningsinstitutioner og foregår i

løbet af tre overlappende faser.

​​

Interactive World Map.png
Fase model - DK.png
bottom of page