tingbjeg%20svanholm%20festival%202_edited.jpg

Svanholm-projektet

Mange beboere i Tingbjerg har indvandrerbaggrund og er vokset op på landet i deres oprindelsesland. Her har de tilegnet sig brede evner inden for dyrkning af grøntsager, markarbejde og håndtering af dyr. Disse evner og viden om landbrug er kommet til udtryk i beboerhaven i Tingbjerg, men er ellers en ubrugt ressource.

Projektets udgangspunkt er, at mange beboere i Tingbjerg har kompetencer og interesser inden for landbrug, som de ikke for alvor har lejlighed til at bruge og udvikle i byen.

Svanholmprojektet er udviklet i samarbejde mellem den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse, Steno Diabetes Center Copenhagen og Svanholm Gods – et økologisk landbrug og kollektiv.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Det er projektets ambition at undersøge og afprøve nye muligheder for at styrke land/by-samarbejdet og partnerskabet mellem Svanholm Gods og Tingbjerg.

 

Projektet har fire specifikke formål:

  1. At omsætte beboernes ”slumrende” viden og ressourcer til aktiv deltagelse i et professionelt landbrug.

  2. At skabe et flow af sunde råvarer til Tingbjerg.

  3. At styrke beboernes generelle maddannelse via arbejdet på Svanholm og via tematiske workshops.

  4. At skabe netværk; både blandt beboere i Tingbjerg og i samarbejdet mellem Svanholm Gods og Tingbjerg.

Hør podcast om Tingbjerg-Svanholm samarbejdet.