top of page
tingbjeg%20svanholm%20festival%202_edited.jpg

Tingbjerg-Svanholm Landbrugsfællesskab

Mange beboere i Tingbjerg har indvandrerbaggrund og er vokset op på landet i deres oprindelsesland. Her har de tilegnet sig brede evner inden for dyrkning af grøntsager, markarbejde og håndtering af dyr. Disse evner og viden om landbrug er kommet til udtryk i beboerhaven i Tingbjerg, men er ellers en ubrugt ressource.

Projektets udgangspunkt er, at mange beboere i Tingbjerg har kompetencer og interesser inden for landbrug, som de ikke for alvor har lejlighed til at bruge og udvikle i byen.

Projektet Tingbjerg-Svanholm Landbrugsfællesskab er udviklet i samarbejde mellem den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse, Steno Diabetes Center Copenhagen og Svanholm Gods – et økologisk landbrug og kollektiv.

Det er projektets ambition at undersøge og afprøve nye muligheder for at styrke land/by-samarbejdet og partnerskabet mellem Svanholm Gods og Tingbjerg.

 

Projektet har fire specifikke formål:

  1. At omsætte beboernes ”slumrende” viden og ressourcer til aktiv deltagelse i et professionelt landbrug.

  2. At skabe et flow af sunde råvarer til Tingbjerg.

  3. At styrke beboernes generelle maddannelse via arbejdet på Svanholm og via tematiske workshops.

  4. At skabe netværk; både blandt beboere i Tingbjerg og i samarbejdet mellem Svanholm Gods og Tingbjerg.

Hør podcast om Tingbjerg-Svanholm samarbejdet.

Læs mere om Svanholm-projektet på denne hjemmeside under fanebladet Formidling - Populærvidenskab

bottom of page