Evaluerings- og forskningsstrategier

TCD bygger på en tværfaglig evaluerings- og forskningsstrategi, der udfolder sig på tre forskellige niveauer: 

Forskning i metode og tilgange - DK.png

Niveau A. Evaluering og forskning inden for konkrete projekter og indsatser

TCD udvikler og gennemfører en række projekter og indsatser, der alle hver især sigter mod at opfylde det samme overordnede mål for initiativet. De specifikke aktiviteter i projekterne er meget forskellige, og hvert projekt kræver derfor sit eget evalueringsdesign.

Evalueringsdesignet skal imødekomme partnerskabets behov for at udvikle, forbedre og tilpasse projekterne. Disse har typisk karakter af at være interne evalueringer.

Indsatserne evalueres gennem Virkningsevaluering (Realistic Evaluation) og 2) Principfokuseret evaluering (Michael Quinn Patton 2017). Virkningsevaluering tager udgangspunkt i en programteori og forsøger at besvare hvad der virker, for hvem, under hvilke omstændigheder og hvorfor. Principfokuseret evaluering tager udgangspunkt i supersetting principperne og forsøger af besvare i hvilket omfang principperne er blevet efterlevet i indsatsen og hvordan de har påvirket indsatsens processer og resultater.

Niveau B. Tværgående forskning og evaluering 

TCD gennemfører forskning inden for en række områder på tværs af de enkelte projekter og initiativer. Der er i øjeblikket fokus på fire tværgående emner i TCD: 1) fællesskab og social kapital, 2) uddannelse, beskæftigelse og iværksætteri, 3) sundhedsøkonomi og social investering og 4) sundhed, maddannelse og fysisk aktivitet. Disse emner ledsages alle af specifikke forskningsspørgsmål, der besvares ved hjælp af kvalitative og/eller kvantitative forskningsmetoder.

Niveau C. Forskning i implementeringsprocesser

TCD forsker og evaluerer med fokus på implementeringsprocesser og metoder relateret til hver af de tre faser af initiativet: Etablering, Aktion og Udbredelse.

Særlige emner er udvalgt med henblik på at undersøge, og bidrage med forskningsbaseret viden til, udvikling, justering og anvendelse af koncepter, principper, tilgange, metoder og værktøjer, som kan overføres og anvendes af interessenter på tværs af offentlige, private og civilsamfundsaktører i andre byer og lokalsamfund i verden.

Hver fase har et specifikt fokus:

Fase 1 – Etablering: Partnerskabsdynamikker; herunder longitudinal forskning inden for partnerskabsdannelse samt udviklingsprocesser og strukturer.

Fase 2 – Aktion: Supersetting tilgangen; herunder undersøgelser af supersettingen som model og de fem principper samt metodiske bidrag til udvikling og anvendelse af ​​principfokuseret evaluering sammen med realistisk evaluering i komplekse interventioner.

Fase 3 – Udbredelse: Technology transfer; herunder forskning i skaleringsprocesser samt undersøgelse af muligheder måder til overførsel af tilgange, koncepter, værdier, principper, metoder og værktøjer fra en kontekst til en anden.

​