Evaluering og metodeudvikling

TCDs forskning er aktionsorienteret. Vi evaluerer processer, virkninger og resultater, så vi kan blive klogere på, hvad der virker samt i hvilken kontekst og for hvem en indsats virker.

 

I vores evalueringer skaber vi viden sammen med borgere, lokale aktører og partnere; viden, som vi først og fremmest bruger til at videreudvikle aktiviteter og indsatser i Tingbjerg. Samtidig udgør denne viden fundamentet i vores brede forskningssamarbejder omkring udvikling af metoder og modeller til sundhedsfremme og forebyggelse i udsatte boligområder i Danmark og internationalt.

 

Vi arbejder med evaluering inden for tre dimensioner:

​ 

Evaluering af projekter og aktiviteter:    fokus på udvikling

Vi gennemfører interne procesevalueringer af de enkelte initiativer med henblik på at videreudvikle og forankre indsatser og aktiviteter, så de kontinuerligt tager udgangspunkt i borgernes aktuelle behov og ønsker.

I disse processer arbejder vi med iterative faser af ideudvikling, afprøvning og evaluering (CAR Cirklen).

Princip fokuseret evaluering

af TCD som strategi 

Supersetting tilgangen fungerer som indsatsstrategi i TCD.  Tilgangen er tidligere afprøvet i relativt homogene og ressourcestærke lokalsamfund, men i TCD ønsker vi at afprøve og udvikle tilgangen i et socialt udsat boligområde.

Denne oversættelses- og udviklingsproces er genstandsfelt for vores forskning.

Via en principfokuseret evalueringsproces (Patton 2017) undersøger vi i hvilken grad principperne er meningsfulde for de involverede aktører, samt om og hvordan de virker i udviklingen af konkrete indsatser i TCD. 

Måling af virkning og effekt

Vi gennemfører en interdisciplinær teoribaseret virkningsevaluering af TCD som en kompleks interventioner (Realistic Evaluation). Nøgleparametre inkluderer:

  • Determinanter for effektivt og bæredygtigt intersektorielt samarbejde blandt professionelle aktører

  • Determinanter for udsatte borgeres motivation til at ændre adfærd, engagere sig socialt og leve sundt

  • Interventionens effekter på borgernes sundhed, livsstil, trivsel og sociale kapital

  • Interventionens social- og sundhedsøkonomiske effekter

Kontakt:

Forskningsleder Paul Bloch: 3091 2920

Mail: paul.bloch@regionh.dk

Projektkoordinator Marie Petri: 2117 5091

Mail: marie.petri@regionh.dk