top of page
Cases
Populærvidenskab

På denne side kan du finde alle de cases, rapporter og kapitler, som TCD har taget udgangspunkt i vedrørende arbejdet i Tingbjerg eller som er blevet kreeret ud fra TCD's forskning og arbejde i Tingbjerg.

Cases

Fagblade

Tingbjerg 4.jpg

Tingbjerg Changing Diabetes

Form:  Artikel i
fagblad

Udgivelsesår:  august 2022

Udgiver: Diætisten, nr. 178

Tingbjerg Changing Diabetes er et socialt og sundhedsfremmende initiativ, der har til formål at fremme sundhed og trivsel, herunder forebygge diabetes og andre kroniske sygdomme og deres komplikationer, blandt beboerne i Tingbjerg i det nordvestlige København. Indsatsen bygger på den forståelse, at sundhed er betinget af gode sociale omstændigheder, og at det er muligt at fremme det sunde hverdagsliv i udsatte boligområder via koordinerede og integrerede indsatser på tværs af sektorer og med udgangspunkt i lokal borgerinddragelse og samskabelse. Aktiviteterne gennemføres lokalt i trygge rammer og inkluderer blandt andet
driften af en beboerdrevet restaurant, kurser indenfor mad- og værtsskabsområdet, naturaktiviteter for børnefamilier, urte- og grøntsagsproduktion i havelodder og drivhus, tekstil-, træ- og cykelværksteder, hønse- og biavl, praktikforløb for socialt udsatte samt støtte og opbakning til udsatte borgeres
møde med sundhedsvæsenet. 

Fagblade

Rapporter

Rapporter
Kapitler

Bogkapitler

bottom of page