Populærvidenskab

På denne side kan du finde alle de cases, rapporter og kapitler, som TCD har taget udgangspunkt i vedrørende arbejdet i Tingbjerg eller som er blevet kreeret ud fra TCD's forskning og arbejde i Tingbjerg.

Cases

Fagblade

Tingbjerg 4.jpg

Tingbjerg Changing Diabetes

Form:  Artikel i
fagblad

Udgivelsesår:  august 2022

Udgiver: Diætisten, nr. 178

Tingbjerg Changing Diabetes er et socialt og sundhedsfremmende initiativ, der har til formål at fremme sundhed og trivsel, herunder forebygge diabetes og andre kroniske sygdomme og deres komplikationer, blandt beboerne i Tingbjerg i det nordvestlige København. Indsatsen bygger på den forståelse, at sundhed er betinget af gode sociale omstændigheder, og at det er muligt at fremme det sunde hverdagsliv i udsatte boligområder via koordinerede og integrerede indsatser på tværs af sektorer og med udgangspunkt i lokal borgerinddragelse og samskabelse. Aktiviteterne gennemføres lokalt i trygge rammer og inkluderer blandt andet
driften af en beboerdrevet restaurant, kurser indenfor mad- og værtsskabsområdet, naturaktiviteter for børnefamilier, urte- og grøntsagsproduktion i havelodder og drivhus, tekstil-, træ- og cykelværksteder, hønse- og biavl, praktikforløb for socialt udsatte samt støtte og opbakning til udsatte borgeres
møde med sundhedsvæsenet. 

 

Rapporter

Projekt Sundhed og
Lokalsamfund – SoL

Form: Rapport

Udgivelsesår:  2016

Udgiver: Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed & Aalborg Universitet & Steno Diabetes Center A/S

Integrerede indsatser for at fremme sundheden blandt børnefamilier i  udvalgte lokalsamfund på Bornholm og i Odsherred (2012-2015). Projektet havde til hensigt at skabe varige adfærdsændringer i børnefamiliers indkøbs-, kost- og bevægelsesvaner samt at styrke børnefamiliernes sociale engagement og trivsel i lokalsamfundet. Ideen var at udvikle og evaluere sundhedsfremme interventioner, der var meningsfulde og relevante for målgruppen, og samtidig involverede de forskellige arenaer i lokalsamfundet, hvor børnefamilien færdes i hverdagen. Dette var et vigtigt udgangspunkt for at kunne opbygge en koordineret og integreret indsats, der respekterer hverdagslivets mange udfordringer og gøremål. Dette er også udgangspunktet for Supersetting tilgangen, som blev udviklet og testet i Projektet SoL. 

 
 

Bogkapitler