top of page

Nuværende forskningsprojekter

TCDs tværfaglige forskning beskæftiger sig med en bred vifte af emner relateret til hvordan sociale, strukturelle og kontekstuelle faktorer interagerer med og påvirker sundhed; f.eks. uddannelse, beskæftigelse, maddannelse, familie, etnicitet, fællesskab og fysiske rammer.

Aktuelle forskningsprojekter inkluderer:

Drenge i boldbur MIKAL SCHLOSSER.jpg

”Unges vej fra socialt udsat boligområde mod ungdomsuddannelse – muligheder, potentialer og udfordringer for unge i et socialt udsat boligområde” (Ph.d.-projekt).

bottom of page