Partnere

Tingbjerg Changing Diabetes er bygget op omkring et dynamisk og bredt professionelt partnerskab bestående af både udviklingspartnere og akademiske partnere.

 

Helt centralt i TCD står Hotel- og Restaurantskolen i København, Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse under boligorganisationerne FSB og KAB, samt Steno Diabetes Center Copenhagen.

Øvrige udviklingspartnere inkluderer Københavns Kommune (herunder Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen; Børne- og Ungdomsforvaltningen; Kultur- og Fritidsforvaltningen; Socialforvaltningen; og Sundheds-og Omsorgsforvaltningen), Madkulturen, Gerlev Center for Leg og Bevægelse, Svanholm Gods, Danmarks Naturfredningsforening.

Derudover samarbejder TCD med en række lokale foreninger og organisationer og institutioner, herunder Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Tingbjerg Skole, Tingbjerg Kirke, Tingbjerg Kulturhus, og Københavns Kommunes fremskudte beskæftigelsesindsats i Tingbjerg.

 

Endelig består TCD af en række akademiske partnere, som inkluderer Steno Diabetes Center Copenhagen, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

 

Vi karakteriserer partnerskabet som dynamisk idet relevante partnere – etablerede såvel som nye – altid involveres aktivt efter interesse og behov i udvikling og implementering af konkrete aktiviteter og projekter. Samtidig sikrer partnerskabets bredde en synergi og tværfaglighed i den fælles indsats, der handler om at skabe trivsel og sunde hverdagsliv i Tingbjerg. 

Finansiering

Tingbjerg Changing Diabetes er også støttet økonomisk af forskellige organisationer.
 

TCD bliver bl.a. støttet af:
 

Novo Nordisk Fonden
 

Desuden støttes TCD af indsats partnerne med lønmidler, tid og materielle ressourcer.