top of page
Drenge i boldbur MIKAL SCHLOSSER.jpg

Partnere

Tingbjerg Changing Diabetes er bygget op omkring et dynamisk og bredt professionelt partnerskab bestående af både udviklingspartnere og akademiske partnere.

 

Helt centralt i TCD står Hotel- og Restaurantskolen i København, Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse under boligorganisationerne FSB og KAB, Steno Diabetes Center Copenhagen, Københavns Kommune (herunder Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen; Børne- og Ungdomsforvaltningen; Kultur- og Fritidsforvaltningen; Socialforvaltningen; og Sundheds-og Omsorgsforvaltningen), samt Center for Diabetes.

Øvrige udviklingspartnere inkluderer Madkulturen, Gerlev Center for Leg og Bevægelse, Svanholm Gods, Danmarks Naturfredningsforening.

Derudover samarbejder TCD med en række lokale foreninger og organisationer og institutioner, herunder Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Tingbjerg Skole, Tingbjerg Kirke, Tingbjerg Kulturhus, og Københavns Kommunes fremskudte beskæftigelsesindsats i Tingbjerg.

 

Endelig består TCD af en række akademiske partnere, som inkluderer Steno Diabetes Center Copenhagen, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

 

Vi karakteriserer partnerskabet som dynamisk idet relevante partnere – etablerede såvel som nye – altid involveres aktivt efter interesse og behov i udvikling og implementering af konkrete aktiviteter og projekter. Samtidig sikrer partnerskabets bredde en synergi og tværfaglighed i den fælles indsats, der handler om at skabe trivsel og en sund hverdag i Tingbjerg. 

Haverum 2 MIKAL SCHLOSSER.jpg

Finansiering

Tingbjerg Changing Diabetes er også støttet økonomisk af forskellige organisationer.
 

TCD bliver støttet af:
 

Novo Nordisk Fonden
 

Desuden støttes TCD af indsatsens partnerne med lønmidler, tid og
materielle ressourcer.

bottom of page