Integreret Diabetesintervention

Integreret Diabetesintervention i Tingbjerg (IDIT) er en helhedsorienteret indsats til styrkelse af udsatte borgeres motivation og mulighed for at deltage i diabetesrelaterede indsatser i nærområdet.

 

Indsatsen indbefatter forebyggelse og sundhedsfremme, målrettet tidlig opsporing, samt professionel håndholdt støtte til deltagelse i komplikationsscreening, behandling og

rehabilitering af diabetes. 


Fra august-december 2021 udvikler og afprøver Københavns Kommunes Center for Diabetes, Steno Diabetes Center Copenhagen og den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse tre pilotaktiviteter med fokus på hhv. bevægelse, sund mad og navigering i sundhedsvæsenet. 

IDIT.jpg

Initiativet bygger på et partnerskab mellem centrale aktører i boligområdet og kommunen. Partnerskabet vil sikre, at der ydes støtte fra boligsociale medarbejdere og kommunale sundhedsvejledere til forbedring af mødet med borgere med diabetes eller i risiko for at udvikle diabetes og til styrkelse af brobygningen mellem boligområdet og sundhedssystemet.

Mødet med borgerne vil foregå i trygge omgivelser i boligområdet og vil være baseret på ligeværdig dialog om og fælles handling på borgernes ønsker og behov for at leve et sundere og bedre liv.


Pilotaktiviteterne skal kvalificere indsatsen og styrke partnerskabet omkring IDIT, der er et flerårigt projekt, som forventes påbegyndt i 2022. 

IDIT model.png

IDIT består af tre interventionskomponenter: 1) Forebyggelse og sundhedsfremme, 2) Tidlig og aktiv opsporing af diabetes og 3) Komplikationsscreening og behandling. Disse komponenter er gensidigt forbundne gennem rekruttering, henvisning og opfølgning, og forankret i trygge rammer, professionel støtte og sociale netværk. 

IDIT er udviklet på baggrund af en forundersøgelse som blev gennemført af parterne SDCC i 2020. Forundersøgelsen blev gennemført som et kvalitativt interviewbaseret studie og et best practice litteraturstudie. Undersøgelsen konkluderede blandt andet, at: 

 

 • Det er nyttigt at organisere og koordinere diabetesindsatsen i udsatte boligområder omkring et formelt samarbejde på tværs af sektorer med involvering af kommunale sundhedsaktører, boligsociale aktører og andre offentlige, private og civile aktører i boligområdet.
   

 • Det er nyttigt at bygge bro mellem sociale og sundhedsrelaterede indsatser i boligområdet for derigennem at styrke borgernes motivation til og tilfredshed med at deltage i aktiviteterne. 
   

 • Det er nødvendigt at sikre tilstedeværelsen af trygge og tillidsvækkende arenaer og mødesteder i boligområdet, hvor udsatte borgere har lyst til at opholde sig; disse miljøer bør være omdrejningspunktet for både sociale og sundhedsrelaterede aktiviteter, herunder helhedsorienterede tiltag på diabetesområdet i form af f.eks. oplysning, sundhedsformidling, erfaringsudveksling, undervisning, gennemførelse af simple kliniske undersøgelser og rekruttering til opsporing, screening og behandling.
   

 • Det er vigtigt at lytte til borgerne og involvere dem i at finde løsninger på de udfordringer, der hindrer dem i at leve sundt og godt med diabetes, herunder inddrage dem i udviklingen af sociale og sundhedsrelaterede indsatser, som respekterer hverdagslivets udfordringer og potentialer.
   

 • Det er vigtigt at forholde sig til, at udsatte borgere, af mange forskellige grunde, kan have svært ved at navigere i sundhedssystemet og derfor har brug for personlig støtte til at påbegynde og fastholde deres deltagelse i diabetesrelaterede screenings- og behandlingsforløb. På lignende vis kan udsatte borgere have brug for personlig støtte til at påbegynde og fastholde deres deltagelse i helt almindelige sociale aktiviteter i deres eget boligområde.
   

Læs mere i IDIT initiativbeskrivelse her.