Glade Sunde Børn

Glade Sunde Børn i Bevægelse er en social og sundhedsfremmende indsats for børn i udsatte

boligområder. Projektets formål er at fremme et sundt og aktivt hverdagsliv blandt 3-9-årige børn

og deres familier. Med fokus på aktivt samvær og udeliv omkring leg, mad og natur gennemføres
en lang række sjove og lærerige udendørsaktiviteter i børnehaver, skoler, SFO’er og lokalsamfund.
Aktiviteterne styrker børnenes og forældrenes bevægelseskompetencer, madkompetencer,
naturkompetencer, sociale kompetencer og sundhedskompetencer. 

 

Projektet varer tre år og involverer ca. 1200 børn fordelt på syv børnehaver og tre folkeskoler i det nordvestlige København. Børnehaverne er organisatorisk forankret i de integrerede daginstitutioner i Brønshøj-Vanløse Klynge A. Folkeskolerne er Husum Skole, Korsager Skole og Tingbjerg Skole.

Projektets aktiviteter udvikles løbende i samskabelse med børn, forældre og medarbejdere. Erfarne aktører på bevægelsesområdet, madområdet, naturområdet, socialområdet og sundhedsområdet bidrager med undervisning, facilitering og supervision. 

Fotograf: Mikal Schlosser