top of page

Glade Sunde Børn

Glade Sunde Børn i Bevægelse er en social og sundhedsfremmende indsats for børn i udsatte
boligområder. Projektets formål er at fremme et sundt og aktivt hverdagsliv blandt 3-9-årige børn
og deres familier. Indsatsen har fokus på samvær og udeliv omkring leg, mad og natur.
Der vil blive gennemført en lang række sjove, aktive og spændende udendørs aktiviteter
i børnehaver, indskolinger, skolefritidsordninger og lokalsamfund. Aktiviteterne styrker

børnenes og forældrenes bevægelseskompetencer, madkompetencer, naturkompetencer,
sociale kompetencer og sundhedskompetencer. Institutionernes medarbejderne
vil desuden erhverve kompetencer til at forankre og videreudvikle aktiviteterne.

Besøg Glade Sunde Børns hjemmeside her:

www.gladesundeboern.com

 

 

Glade Sunde Børn i Bevægelse involverer ca. 1200 børn fordelt på syv børnehaver og tre folkeskoler i det nordvestlige København. Børnehaverne er organisatorisk forankret i de integrerede daginstitutioner i Brønshøj-Vanløse Klynge A. Folkeskolerne er Husum Skole, Korsager Skole og Tingbjerg Skole. I skolerne involveres indskolingsklasserne og skolefritidsordningerne.
De involverede institutioner er alle forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Øvrige partnere inkluderer Steno Diabetes Center Copenhagen, Hotel- og Restaurantskolen, Danmarks Naturfredningsforening, Gerlev Center for Leg og Bevægelse, de boligsociale helhedsplaner i
Husum og Tingbjerg.

Byfest 2012 lrdag-13.jpg

Projektets aktiviteter udvikles løbende i samskabelse med børn, forældre og medarbejdere. Alle bidrager til aktiviteternes ideudvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering. Dette sikrer lokalt ejerskab, relevans og forankring af aktiviteterne i institutionernes årshjul og børnefamiliernes hverdagsliv. Erfarne aktører på bevægelsesområdet, madområdet, naturområdet, socialområdet og sundhedsområdet bidrager med undervisning, facilitering og supervision. 

Projektet evalueres på proces- og virkningsniveau ved brug af kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Først og fremmest måles ændringer i børnenes fysiske aktivitet over tid på en objektiv og kvantitativ måde. Desuden måles ændringer i børnenes og forældrenes viden, kompetencer, holdninger og adfærd på forskellige områder. Erfaringer og data indsamles systematisk gennem hele projektperioden og bruges til at udarbejde en model for forankring og skalering af indsatsen til andre boligområder i Danmark. Projektet modtager økonomisk støtte fra Novo Nordisk Fonden i en tre-årig periode fra 2023-2025.

Hvis du, eller din forening, virksomhed, klub
eller institution har lyst til at høre mere
eller være med, så kontakt projektkoordinator
Niklas Lynge Villersholt på mailen: 

niklas.lynge.villersholt@regionh.dk

Fotograf: Mikal Schlosser

bottom of page