top of page

Social kapital undersøgelse

I foråret 2022 gennemførte Steno Diabetes Center Copenhagen og Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse en omfattende undersøgelse af lokalsamfundets sociale kapital. Formålet med undersøgelsen
var at give et indblik i beboernes sociale liv i lokalsamfundet, herunder hvordan beboerne havde det med
at bo i Tingbjerg, hvordan de havde det med hinanden, hvilke sociale netværk de indgik i, og hvordan de
brugte lokalsamfundets faciliteter, arenaer og tilbud. Dette er vigtig viden til belysning af lokalsamfundets
sociale udfordringer, behov og potentialer. Resultaterne bruges derfor til at identificere fremadrettede
indsatsområder i det sociale og sundhedsfremmende arbejde i Tingbjerg. Læs resultaterne her.

Undersøgelsen var husstandsbaseret, hvilket betyder, at alle 2567 husstande i Tingbjerg blev besøgt på adressen af en dataindsamler. Beboere som åbnede døren blev spurgt om de her og nu ville besvare et antal spørgsmål i et spørgeskema. Besvarelsen foregik digitalt på en tablet (iPad).

 

Husstande hvor døren ikke blev åbnet, samt beboere som ikke havde mulighed for at besvare spørgeskemaet med et samme, fik udleveret en brochure (hhv. gennem brevsprækken eller i hånden) med et digitalt link til spørgeskemaet. Spørgeskemaet blev besvaret af i alt 449 beboere, hvilket svarer til ca. 17% af alle husstande i lokalsamfundet eller ca. 50% af alle husstande, hvor døren blev åbnet.

 

Dataindsamlingen blev gennemført af syv dataindsamlere, som alle var beboere i Tingbjerg. Dataindsamlerne deltog også i udarbejdelsen af spørgeskemaet og i den praktiske planlægning af dataindsamlingen.

Ruten april 2016-1.jpg
Cup 2010-3.jpg

Undersøgelsens resultater er ganske omfattende og vil snart kunne findes i en rapport på denne hjemmeside under fanebladet Formidling - Videnskab.

 

Opsummerende viser resultaterne, at en stor del af beboerne følte en høj grad af tilhørsforhold til og glæde ved at bo i Tingbjerg, omend de sjældent deltog i sociale arrangementer med venner og bekendte i lokalsamfundet. En stor del af beboerne følte sig trygge ved at bo i Tingbjerg, omend de sjældent brugte lokalsamfundet foreninger, tilbud, arenaer og faciliteter. Resultaterne peger på, at Tingbjergs beboere er glade for deres lokalsamfund, men sjældent benytter det til andet end at bo i. Dette rummer store potentialer for en styrkelse og intensivering af den boligsociale og sundhedsfremmende indsats. Undersøgelsen vil blive gentaget regelmæssigt med ét eller to års mellemrum for at følge eventuelle ændringer i lokalsamfundets sociale kapital over tid. 

Fotograf: Mikal Schlosser

bottom of page