top of page

Uddannelse, Beskæftigelse og Iværksætteri

Flere voksne beboere i Tingbjerg skal have mulighed for at tage en uddannelse, komme i beskæftigelse eller starte egen virksomhed. Derfor har en række aktører etableret et partnerskab, som tilbyder beboerne læring om samfundsforhold, uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, kommunale tilbud og iværksætteri.

 

Indsatsen bygger videre på gode erfaringer fra Restaurant Virketrang, Fælleshaven og Café Mors Varme Hænder, som alle hviler på et værdibaseret fundament om at skabe motivation og handlekompetence gennem et aktivt, socialt og sundt liv i lokale fællesskaber. Centrale partnere er Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse, Hotel & Restaurantskolen, Kitchen Collective, KVINFO – Køn & Ligestilling, KVUC – Voksen- & Ungdomsuddannelser, Københavns Kommunes Jobcenter, og Steno Diabetes Center Copenhagen. 

Indsatsen er startet op med en række introducerende møder i efteråret 2022 målrettet beboere,
som ønsker at tage et kursus, komme i gang med
en uddannelse, få en praktikplads, skaffe et job,
eller at prøve kræfter med iværksætteri
indenfor mad-, værtskabs- og køkkenområdet.

 

Gennem 7 møder af 4 timers varighed fik deltagerne viden om hvor man kan få hjælp til at håndtere forhold i livet, som kan være en barriere for at komme i gang med en uddannelse eller fastholde et job. Der blev også informeret om lokale tilbud i bydelen, som kan styrke processen med at skabe tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet.

 

Møderækken blev krydret med forskellige besøg i virksomheder og institutioner, og der blev fremvist konkrete eksempler på hvordan andre har navigeret på området.

Mødet om iværksætteri blev organiseret af Steno Diabetes Center Copenhagen, koordineret af projekt Perspektiv under Københavns Kommunes Jobcenter, og faciliteret af iværksætter og grundlægger af Kitchen Collective, Mia Maja Hansson Frederiksen. Mødet gav en introduktion til iværksætteri, herunder hvilke regler der gælder på området, samt hvilke erfaringer der kan udledes fra konkrete projekter vedrørende praktiske processer, udfordringer og potentialer.

 

Interesserede deltagere får mulighed for at fortsætte i et egentligt kursusforløb om iværksætteri i 2023, hvorunder ideer (i fællesskab) skabes og udvikles til konkrete projekter, og hvorunder startstøtte tildeles til udvalgte projekter. 

International spis sammen -7.jpg
bottom of page